Artikler

Middelhavskost kan være gunstig ved diabetes

Middelhavskost kan være gunstig ved diabetes

Av Erik Arnesen

Ved type 2-diabetes er blodsukkerkontroll svært viktig for å forebygge senskader. Vi vet at vekttap og redusert kaloriinntak er viktige komponenter, men noen har også ment at fordelingen av karbohydrater, protein og fett er betydningsfullt.

Hvorvidt noen strategier er bedre enn andre har vært uklart, men en ny gjennomgang av forskningen tyder på at middelhavskost kan være gunstig ved type 2-diabetes.

Denne konklusjonen var basert på en gjennomgang av 20 ulike undersøkelser som alle varte i minimum 6 måneder. Til sammen var over 3000 voksne pasienter som allerede hadde type 2-diabetes med i disse undersøkelsene. Disse sammenliknet en rekke dietter, deriblant dietter med lite fett, lite karbohydrat (opptil 40 % av energiinntaket), mye karbohydrat men lav glykemisk indeks (GI), mye protein og middelhavskost.

Bedre blodsukkerkontroll og lavere vekt ved middelhavskost

Kostholdet som ga størst reduksjon i langtidsblodsukkeret (HbA1C) var middelhavskostholdet (-0,47 % sammenliknet med andre typer kosthold). Dietter med mye protein (-0,28 %), lav GI (-0,23 %) og lite karbohydrat (-0,12 %) ga ikke like store reduksjoner sammenliknet med andre dietter.

Friske mennesker har som regel et langtidsblodsukker på 6,1 % eller lavere, mens 6,5 % eller høyere er et diagnosekriterium for type 2-diabetes. En reduksjon i langtidsblodsukker på 0,5 % er forbundet med lavere risiko for skader på blodårene i øynene, nyrene og nervene.

Middelhavskostholdet ga også et større vekttap sammenliknet med andre typer kosthold (1,84 kg mer), mens lavkarbo-, lav GI- og høyproteindiettene ikke ga større vekttap enn andre dietter.

Noen studier viser at vegan- og vegetarkosthold også ga bedre blodsukkerkontroll enn mer tradisjonelle, sunne kosthold, men det finnes foreløpig for få studier til å gi klare anbefalinger om dette.

Middelhavskosten ligner på de offisielle kostholdsrådene

I et tradisjonelt middelhavskosthold utgjør fett omtrent 35 % av energiinntaket, og mettet fett utgjør under 8 %. Dette er nokså likt de offisielle norske anbefalingene for den generelle befolkningen, men middelhavskostholdet legger særlig vekt på et høyt inntak av enumettet fett i form av olivenolje (på bekostning av smør). Foruten olivenolje er middelhavskostholdet rikt på frukt og grønnsaker, belgvekster, fullkorn og poteter, nøtter, fisk, moderate mengder alkohol og meieriprodukter og relativt lite rødt og bearbeidet kjøtt. 

En annen stor studie viste nylig at middelhavskosthold også kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom med rundt 30 prosent.

Alt i alt ser det ut til at en rekke ulike kostholdsmønstre kan være bra for personer med type 2-diabetes. Det betyr at kostholdet kan skreddersys til ens egne preferanser, noe som er veldig positivt!