Artikler

Like mett av små porsjoner

Like mett av små porsjoner

Av Erik Arnesen

«Mat smaker godt også i små porsjoner» er et prinsipp i min «kostholdsfilosofi». Ifølge en ny studie ser det også ut til at små porsjoner også metter like godt som store.

I denne studien (1) ble 103 studenter gitt sjokolade, eplepai og chips i ulike porsjonsstørrelser. Da de fikk store porsjoner (for eksempel 100 gram sjokolade), spiste de 77 prosent flere kalorier enn da de fikk små (10 gram). Suget etter snacks 15 minutter etterpå var imidlertid like redusert etter de små porsjonene. 

Studien var utført av bl.a. atferdsøkonom og «matpsykolog» Brian Wansink ved Cornell University, som i boken Mindless Eating: Why We Eat More Than We Think (på norsk: Derfor spiser du mer enn du tror) beskriver hvordan vi på mange måter kan «lure» oss selv til å spise sunnere. Han har i tidligere forskning vist at store porsjonsstørrelser påvirker kaloriinntaket betraktelig. 

Én av hans mange finurlige studier gikk ut på å servere restaurantgjester en bokstavelig talt bunnløs suppebolle. Suppebollen var festet til et usynlig rør, og fra dette røret ble det hele tiden pumpet ut mer suppe. Deltakerne som fikk de bunnløse suppebollene spiste hele 73 prosent flere kalorier enn de som fikk en normal porsjon, men de følte ikke selv at de hadde spist mer eller var mer mette enn de andre! 

Store porsjoner overstyrer altså vår naturlige metthetsfølelse. Grunnen er at vi trolig har to typer sult: En fysiologisk og en «hedonisk», eller psykologisk (2). Den sistnevnte typen påvirkes i stor grad av miljøfaktorer, vaner og normer.

 

Referanser

1 van Kleef, E., Shimizu, M. & Wansink, B. (2013). Just a bite: Considerably smaller snack portions satisfy delayed hunger and craving. Food Quality and Preference, 27(1), s. 96-100.

2 Berthoud, H.-R. (2012). The neurobiology of food intake in an obesogenic environment. Proceedings of the Nutrition Society,71(4), s. 478-487.

Foto: stabburet.no