Artikler

Forebyggende kostholdsråd

Forebyggende kostholdsråd

Av Erik Arnesen

I 2007 ga World Cancer Research Fund og American Institute for Cancer Research ut syv kostholdsråd for forebygging av kreft:

  1. Vær så slank som mulig, uten å bli undervektig.

  2. Begrens inntaket av energitette matvarer som fremmer vektøkning (for eksempel brus med sukker).

  3. Spis mest mulig plantebasert mat (5 eller flere porsjoner frukt og grønt, grove kornprodukter og/eller belgvekster, begrens inntaket av raffinerte kornprodukter).

  4. Begrens inntaket av rødt og bearbeidet kjøtt (< 500 gram per uke, og så lite bearbeidet kjøtt som mulig).

  5. Begrens inntaket av alkohol (opptil 20 gram per dag for menn og 10 gram per dag for kvinner).

  6. Begrens inntaket av salt (maks 6 gram/dag) og unngå kornvarer eller belgvekster med mugg.

  7. Få i deg næringsstoffer gjennom maten - kosttilskudd anbefales ikke.

I tillegg anbefalte de amming opptil 6 måneder for kvinner, samt minst 30 minutter med moderat fysisk aktivitet hver dag.

Nylig har det vært vist at for hvert av disse rådene man følger, reduseres risikoen for å få kreft med 5 prosent. En helt fersk rapport som har undersøkt nesten 400 000 menn og kvinner fra 10 europeiske land har viser også at jo flere av disse rådene man følger, jo lavere risiko har man for tidlig død.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 1992 og 2000. Deltakerne fylte ut omfattende spørreskjemaer om helse, kosthold og livsstil (alkoholinntak, røyking, fysisk aktivitet osv.). Helsestatusen deres ble deretter fulgt opp i gjennomsnittlig 13 år.

I denne nye studien fikk deltakerne 1 poeng for hvert råd de fulgte helt, og ½ poeng for hvert råd de halvveis fulgte. Grunnet for lite datagrunnlag kunne de ikke se på råd nr. 6 og 7 fra listen ovenfor. Poengene ble slått sammen til en skår som strakk seg fra 0-6,0 for menn og fra 0-7,0 for kvinner.

I løpet av de rundt 13 årene de ble fulgt opp, døde 23 828 av deltakerne, flesteparten av kreft. Deltakerne med høyest skår (5-6 poeng for menn og 6-7 poeng for kvinner) hadde imidlertid 34 prosent lavere risiko for å dø i løpet av de 13 årene sammenliknet med de med lavest skår. Denne reduserte risikoen var uavhengig av bl.a. kjønn, alder, land, utdanning og røyking. Hvert ekstra poeng var forbundet med en økt levetid på i snitt 1,2 år. Deltakerne som f.eks. fulgte 4 anbefalinger døde altså gjennomsnittlig 1,2 år senere enn de som fulgte 3.

Høyest skår var videre forbundet med rundt 20 prosent lavere risiko for å dø av kreft og 44-50 prosent lavere risiko for å dø av hjerte- og lungesykdommer. Det å ha normal vekt, mye fysisk aktivitet og et høyt inntak av plantekost var forbundet med lavere risiko for alle dødsårsaker.

Dette er veldig oppløftende nyheter! Det er krevende å følge alle disse rådene til punkt og prikke, men det positive er at selv de med bare 2,25 eller 3,25 poeng også hadde lavere risiko (ca. 13 prosent lavere). At «alle monner drar» er i alle fall helt sikkert!

Ettersom de ikke målte deltakernes saltinntak ble den reduserte risikoen trolig underestimert, da et høyt saltinntak er forbundet med høyt blodtrykk hjerte- og karsykdom og magekreft.Referanser

Vergnaud et al. (2013). Adherence to the World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research guidelines and risk of death in Europe: results from the European Prospective Investigation into Nutrition and Cancer cohort study. American Journal of Clinical Nutrition, 97(5), s. 1107-1120.

Romaguera, D. (2012). Is concordance with World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research guidelines for cancer prevention related to subsequent risk of cancer? Results from the EPIC study. American Journal of Clinical Nutrition, 96(1), s. 150-163.

Foto: kriweb.no