Barnas kosthold

Barn og overvekt

Barn og overvekt

Foreldrene har et ansvar for barna sine og bør gi dem gode vaner for å forebygge overvekt. Det er enklere å unngå overvekt enn å skulle kvitte seg med overflødige kilo.

Så mye som hver femte 9-åring er overvektig i Norge. Overvektige barn har større sjanse for å bli overvektig som voksen, og overvekt øker risikoen for å få type 2 diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, belastningssykdommer og enkelte kreftsykdommer

Overvekt kan føre til at barn mister venner fordi de ikke greier å henge med i aktiviteter. Det kan gi dårlig selvbilde og skape en trist hverdag for barnet. Mer mat kan bli trøsten og det skapes en ond sirkel. Det er ikke genene våre som har endret seg den siste generasjonen og skapt mer overvekt. Det er livsstilen vår og tilgjengeligheten av "dårlig" mat.

Flere studier har vist at langsiktig effekt av behandling av overvektige barn er relativt mislykket. Det er lettere å forebygge fedme og mindre dyrt enn å behandle. Studier har vist at barn i 11-12 års alder er vanskelige å overbevise om sunn mat sammenliknet med yngre. Hvis begge foreldrene er overvektige, har barnet en risiko på 80 % risiko for å bli overvektig, 40 % risiko hvis en av foreldrene er overvektig. Det er ikke genene som er hovedårsaken til at overvekten "arves". Det er miljøet og vanene barnet vokser opp i.  

Barn beveger seg mindre enn før. Mange blir kjørt til barnehagen eller skolen, og data og tv-spill tar opp mer tid. Barn som bruker mer enn 2 timer foran tv-skjermen hver dag har større risiko for å utvikle overvekt. For de større barna er også mobiltelefon med på å redusere aktivitesnivået. De trenger ikke lenger å gå til kameraten for å spørre om noe. Det holder å sende sms.

Et barn som spiser mye er ikke nødvendigvis i faresonen for å utvikle overvekt. Matinntaket henger sammen med aktivitetsnivået. Er barnet aktivt trenger det også mer mat. La bare ikke brus, saft, boller, kaker og kjeks fylle opp magen til hverdags. Dette er matvarer som ikke gir metthet, bare kalorier. Hvis barnet spiser bolle, vil det raskt bli sulten igjen. Det kan føre til at barnet totalt får i seg for mange kalorier og utvikler overvekt. Tenk også over hvor store bakevarene på kafé har blitt. Det er kult å dele!
 

Barna er avhengig av at foreldrene presenterer næringsrik og mettende mat.


Foto: Mediehuset Nettavisen