Barnas kosthold

Små mager - store behov

Små mager - store behov

Barn er avhengige av jevn tilførsel av energi og næringsstoffer for å vokse og utvikle seg. De har et stort behov for næringsstoffer i forhold til sin egen vekt. Og fordi den totale mengden mat de spiser er relativt liten, er det liten plass til mat og drikke som ikke gir den næringen de trenger. Det er dette som gjør det spesielt viktig å ha fokus på næringsrik kost til barn.

Mange barn spiser flere av dagens måltider i barnehagen. Derfor har barnehagen et ansvar i forhold til at barna får næringsrik og variert mat. Barna spiser gjerne mer når de sitter sammen med andre barn, og de er gjerne mer villig til å smake på nye matvarer i barnehagen enn hjemme. 

Husk at friske barn regulerer sitt eget matinntak i perioder, etter hva de trenger. Det kan bety at barn i perioder spiser lite, og at de i andre perioder spiser mer enn vanlig. Det er normalt. Videre betyr dette at det er vanskelig å sette opp en standard for hvor mye barn skal spise til hvert måltid. Den beste måten er å følge med på om barnet øker normalt i vekt og om barnet har god helsetilstand.

Foto: tv2.no