Barnas kosthold

Søt som sukker

Søt som sukker

Det er lett å gi barnet for mye sukker, og mange barn og unge får i seg mer sukker enn helsemyndighetene anbefaler. Derfor er det lurt å være bevisst på hvilke matvarer man gir barnet, og ikke minst ha regler for hvor ofte og hvor mye barnet får av søte ting.

Sukker inneholder kun energi (kalorier) og ikke næringsstoffer, og gir såkalte ”tomme kalorier”. Husk at barnet har en liten mage som fort blir mett, samtidig som behovet for næringsstoffer er høyt. Hvis saft, brus, nektar, søte kjeks, kaker og godteri serveres til hverdags, blir det for liten plass til mat med næring. Et begrenset sukkerinntak gir større mulighet for å dekke barnets behov for næringsstoffer og minsker risikoen for hull i tennene og overvekt.

Vi har en medfødt preferanse for søtt, og hvis barnet får søt mat ofte, forsterkes denne preferansen. Dette kan igjen øke risikoen for overvekt ,fordi søt mat ofte gir liten næring og metthet. Det er lettere å spise for mye når man spiser mye søt mat.

Anbefaling:
Inntaket av tilsatt sukker bør begrenses til maks 10 prosent av det totale energiinntaket. For barn mellom 1 og 2 år tilsvarer det omtrent 24 gram sukker i gjennomsnitt per dag. For barn i alderen 2-5 år utgjør dette om lag 30 gram sukker i gjennomsnitt per dag.

Brus, saft, sukker og godteri er de største kildene til det høye sukkerinntaket blant barn og unge. Det er altså slike matvarer man først og fremst bør begrense.

Smarte tips
- Bruk mindre sukker enn oppsirlften sier når du baker
- Lag mindre enheter
- Del en bolle på kafe
- Ikke gi barnet både søt bakevare og søt drikke. Får barnet en bolle, kan det drikke vann til.

Småbarnkost-undersøkelse
I 1999 og 2007 ble det gjennomført en kostholdsundersøkelse blant 2-åringer i Norge. Resultatet fra 2007 viser at det har skjedd klare forbedringer siden 1999. Inntaket av sukker og søt drikke er langt lavere. En gjennomsnittlig toåring drikker nå 0,6 dl søt drikke per dag mot 1,9 dl i 1999. Nå er det hele 84 prosent av toåringene som er innenfor anbefalingen (45 prosent i 1999). Gjennomsnittstoåringen får nå cirka 7 prosent av energien fra tilsatt sukker. Det er veldig givende resultater.

Foto: Dagbladet.no