Artikler

Merking av næringsinnhold er viktig for folkehelsen

Merking av næringsinnhold er viktig for folkehelsen

Hvor mange leser egentlig næringsdeklarasjonen på pakken? Og forstår de den? I 2010 gikk en gruppe kanadiske forskere systematisk gjennom forskningen for å prøve å få svar på disse spørsmålene. De analyserte 120 vitenskapelige undersøkelser fra 7 områder eller land (USA, Europa, Canada, Australia og New Zealand, Norge, Tyskland, Thailand og Trinidad)*.

Her er noen av de viktige funnene fra undersøkelsen:

Hvem leser næringsinnholdet?

Bruken blant forbrukerne er generelt sett høy.  Sjansen for å lese næringsdeklarasjonen er høyere blant unge voksne og middelaldrende kvinner med høy inntekt og utdannelse. Kvinner mener dessuten oftere at næringsinnholdet påvirker valgene når de er i butikken. Næringsdeklarasjonen blir i tillegg oftere lest av de som har en generell sunn livsstil, er opptatt av ernæring og har god ernæringskunnskap. 

Blant de som sjeldent ser på næringsinnholdet, er mangel på tid en vanlig begrunnelse.

Studien viser videre at forbrukerne ser mest nøye på næringsstoffer de ønsker å unngå. Folk ser derfor mest etter innhold av fett, kalorier, protein, kolesterol, karbohydrater, vitaminer og mineraler, type fett, porsjonsstørrelser, tilsetningsstoffer og salt.

Merkingen kan være vanskelig å tolke

Bruk av næringsdeklarasjonen er også knyttet til forståelse av den. Mange har problemer med å sammenlikne næringsinnholdet mellom produkter, eller å regne ut kaloriinnholdet per porsjon eller per pakke.

I flere studier ble det vist at merking med grafer og symboler (f.eks. “trafikklys”) var mer forståelige enn merking med bare tall. Mange foretrakk også merking av næringsinnhold foran på pakken fremfor bak.

Positive holdninger

Mange forbrukere synes at informasjon om næringsinnhold er viktig, og mange er enige i at merking av næringsinnhold bør være obligatorisk. Ikke overraskende er de som bruker merkingen mest mer positive. 

Flere studier har funnet en positiv sammenheng mellom bruk av næringsdeklarasjonen og sunnere kosthold. Bruk av næringsdeklarasjon er for eksempel forbundet et mer variert kosthold og et lavere inntak av kalorier og salt. Som nevnt er det de mest helsebevisste som leser næringsdeklarasjonen mest, men det er ikke nødvendigvis slik at merkingen i seg selv fører til bedre spisevaner. 

En analyse av amerikanske National Bureau of Economic Research har uansett estimert at merkingen av næringsinnhold i USA faktisk er verdt mange milliarder dollar på grunn av lavere dødelighet og sykefravær.

Dette understreker hensikten med SomeBody - vi tror at det å føle at en har kontrollere helsa og kostholdet fører til god helse. Objektiv informasjon om hva maten inneholder kan gi en økt følelse av kontroll, og dessuten påvirke spisevanene positivt!

* Lenke til studien: Nutrition labels on pre-packaged foods: a systematic review. Public Health Nutrition, 2011;14.