Her er SomeBodys nye eier!

Her er SomeBodys nye eier!

Camilla Lind takker for seg gjennom 17 fantastiske år med SomeBody. Det har vært en givende tid å jobbe med dere! Nå går veien videre med ny eier Nancy Odden.

Nancy gleder seg enormt til å ta fatt på oppgaven som ny eier og ønsker å videreføre Camillas filosofi. Veien for å lykkes med livsstilsendringer handler om små grep i hverdagen, om endringer som er praktisk gjennomførbare. Forskning viser at kostdagboken  som verktøy øker din bevissthet på matvarevalg. Ved bruk av elektronisk kostdagbok og matvaredatabasen på SomeBody kan du planlegge ditt sunnere kosthold og veien mot en bedre helse. Nancy ønsker også å ha et fokus på valg av sunne matvarer forhold til mage- og tarmproblematikk.

Litt om Nancy:
Nancy er autorisert klinisk ernæringsfysiolog, har doktorgrad i medisinsk forskning, underviser innenfor fagfeltene medisin og ernæring, og jobber i klinikk med spesialkompetanse på vektreduksjon og mage- og tarmproblematikk. Nancy er også etterutdannet innen kommunikative formidlingsmetoder som omhandler å øke ”din motivasjon” til å gjøre endringer.

Gjennom eierskifte har vi dessverre hatt noen tekniske utfordringer på nettsiden. Kontakt Nancy dersom dette skulle berøre deg. Ta kontakt på:

Epost: nancy@somebody.no

Tel: 99615154